słownik

Znajdziesz tu wyjaśnienie trudniejszych pojęć z zakresu marketingu, public relations a także motoryzacji, które pojawiają się na blogu.

 AVE  - ang. Advertising Value Equivalent, pol. ekwiwalent reklamowy - wskaźnik oceny wartości działań public relations w mediach; odpowiada wartości pieniężnej powierzchni reklamowej, jaką zajęłaby publikacja w danym medium uzyskana w skutek działań PR (artykuł, komentarz, wywiad itd.), np. jaki byłby koszt wykupienia reklamy prasowej w Pulsie Biznesu o powierzchni równej opublikowanemu przez redakcję komentarzowi o marce/opublikowanej wypowiedzi eksperta. Aktualnie AVE, choć powszechnie stosowane, uważane jest za metodę metodologicznie niepoprawną.

 CFM  - ang. Car Fleet Management, pol. zarządzanie flotą - jest to ogół procesów związanych z zarządzaniem pojazdami w organizacji. Mianem rynku czy branży CFM określa się wszystkie działania a także firmy, które uczestniczą w tworzeniu i obsłudze flot (np. leasing, wynajem długoterminowy, remarketing itd.).

 Core business  - to określenie podstawowej działalności organizacji, głównego obszaru działania przedsiębiorstwa. Np. dla Volkswagena będzie to produkcja i sprzedaż samochodów.

 Cross-promocja  – zwana też promocją krzyżową, jest to rodzaj techniki promocyjnej wykorzystywanej przez dwie lub więcej organizacji (partnerów) do reklamowania swoich produktów czy usług. Przykładem wykorzystania cross promocji na rynku motoryzacyjnym może być współpraca koncernów samochodowych z producentami olejów jak np. Volkswagen i Castrol czy Renault i Elf.

 Ekwiwalent reklamowy  - patrz hasło: AVE.

 Epic fail - spolszczenie epicka porażka, wyrażeni używane przez internautów do określenia czegoś, co jest totalną klapą, porażką na całej linii, wpadką poza wszelkimi możliwymi klasyfikacjami.

 Etymologia  - dział językoznawstwa zajmujący się badaniem pochodzenia wyrazów (także nazw); etymologia to także określenie na pochodzenie danego słowa oraz jego znaczenia.

 FAQ  - ang. Frequently Asked Questions. pol. najczęściej zadawane pytania - opracowanie/ zestawienie, które zawiera najczęściej pojawiające się pytania na dany temat oraz odpowiedzi na te pytania, np. o działanie danego serwisu.

 FPP  – ang. First-Person Perspective, pol. Perspektywa Pierwszej Osoby – skrót oznaczający perspektywę graficzną (widok) w grach komputerowych, w których gracz ogląda świat przedstawiony oczami bohatera.

 Hot hatch  - sportowa wersje samochodu typu hatchback, np. Ford Focus RS, SEAT Leon Cupra, VW Golf R, Opel Astra OPC czy Honda Civic Type R.

 Marka Premium  - marka Premium to nieoficjalna nazwa dla produktów o wyższym standardzie wykonania, wyposażenia, często klasyfikowanych jako luksusowe. Określenie to stosuje się często do wyrażenia ekskluzywności marki, zwłaszcza na rynkach produktów masowych. W przypadku samochodów są to z reguły marki plasowane w segmentach od D (klasa średnia, ale z najlepszym wyposażeniem) w górę (w tym klasa wyższa, luksusowa i często auta sportowe). W Polsce rynek marek Premium należy do trójki producentów Audi, BMW, Mercedes, a także zaliczane jest tutaj Volvo.

 Misja  - najogólniej rzecz biorąc to zwięźle sformułowana zasada działalności gospodarczej organizacji. Na przykład Fiat definiuję swoją misję w ten sposób: „Tworzy samochody o pięknej stylistyce i doskonałych silnikach, oferowane w atrakcyjnej cenie i gwarantujące lepszą jakość codziennego życia.”

 Product placement  - pol. lokowanie produktu - jest to narzędzie promocji produktu, coraz szerzej wykorzystywane w produkcjach filmowych i telewizyjnych, gdzie produkt jest pokazywany w pozytywnym kontekście, ale nie w formie reklamy wprost. Przykładem lokowania produktu jest np. pojawienie się Forda Mondeo (Casino Royale) oraz Forda Ka (Quantum of Solace) w ostatnich częściach Bonda (bo o Astonie Martinie nie ma nawet co wspominać).

 Q&A  - ang. Questions and Answers, pol. pytania i odpowiedzi - rodzaj opracowania/ zestawienia, w którym specjaliści do komunikacji zbierają potencjalne pytania, jakie mogą paść ze strony różnych grup zainteresowanych marką, przedsiębiorstwem, organizacją, a także pożądane odpowiedzi na te pytania. Z reguły, w odróżnieniu od FAQ, są to pytania trudne, niewygodne, na które nie chcielibyśmy odpowiadać, ale które potencjalnie mogą się pojawić.

 Remarketing samochodowy  - są to działania, których celem jest odsprzedaż pojazdów używanych, ponowne wprowadzenie ich na rynek np. po zakończeniu okresu leasingowego czy wynajmu długoterminowego. Z usług remarketingowych korzystają głównie firmy, które dysponują własną flotą samochodową. Oprócz samej sprzedaży pojazdów, remarketing obejmuje także inne czynności, jak kompleksowe przygotowanie pojazdu do sprzedaży (magazynowanie, naprawy, wycena).

 ROI  - ang. Return On Investment, pol. zwrot z inwestycji - marketingowy wskaźnik rentowności projektu/przedsiębiorstwa, stosowany także do oceny działań promocyjnych. Informuje o tym, jaki jest procentowy zwrot (zysk) z zainwestowanych w projekt/przedsiębiorstwo środków.

 Slogan marketingowy  - często jest to uzupełnienie nazwy handlowej produktu czy marki; w odróżnieniu od sloganu reklamowego (patrz hasło: slogan reklamowy) slogan marketingowy ma za zadanie nie tylko promować na krótko markę czy produkt, ale kształtować określony wizerunek marki czy produktu w dłuższym okresie, odzwierciedlać strategię działania firmy. Slogany marketingowe towarzyszą markom i produktom przez kilka, a nawet kilkadziesiąt lat i są zmieniane przy okazji repozycjonownia marki czy produktu, wprowadzania nowej strategii. Np. „Volkswagen. Das Auto”, „Audi. Przewaga dzięki technice”, „Honda. The power of dreams”.

 Slogan reklamowy  - to hasło promocyjne danej kampanii, akcji marketingowej. W odróżnieniu do sloganu marketingowego (patrz hasło: slogan marketingowy), slogan reklamowy z reguły „żyje” krótko, w ramach danej kampanii, akcji promocyjnej. Np. slogan reklamowy Mercedesa: „Nowa klasa E. Nic dodać, nic ująć”.

 Sponsoring  - jedna z form promocji marketingowych. Polega na współpracy sponsora – czyli organizacji lub osoby, która stosuje tę formę promocji i inwestuje we współpracę swoje środki (najczęściej finansowe) – oraz sponsorowanego, czyli osoby, organizacji czy wydarzenia o pożądanym wizerunku, która to współpraca ma przynieść obydwu stronom określone, wymierne korzyści. Jednym z często wykorzystywanych w sponsoringu obszarów jest sport. Np. sponsorowanie przez marki zegarkowe rajdów motorowych czy zespołów wyścigowych (np. Casio i Red Bull Racing Team). Zobacz także hasło transfer wizerunku.

 Transfer wizerunku  - termin ten określa sytuację, w której przypisane wartości jednej organizacji, produktowi czy osobie są przenoszone na inną organizację, produkt czy osobę. Dzieje się tak np. w działalności sponsoringowej, gdzie sponsor liczy na powiązanie pozytywnego wizerunku sponsorowanej organizacji, osoby czy wydarzenia ze swoim wizerunkiem. Transfer wizerunku jest także częścią działań reklamowych, do których wykorzystuje się znane osoby (celebrities), np. Kimi Raikkonen w reklamach Renault Megane.

 USP  - ang. Unique Selling Proposition lub Unique Selling Point - to unikalna cecha produktu, której nie ma produkt konkurencji (wyjątkowa oferta sprzedaży).

 Wartość rezydualna  - inaczej wartość resztowa, jest to wartość samochodu w chwili jego odsprzedaży np. po zakończeniu okresu leasingowego.

 Wizja  - wyobrażenie, przewidywanie czy wyrażenie życzenia – jak organizacja będzie wyglądać w przyszłości, dokąd zmierza, co chce osiągnąć. Przykład wizji jednego polskich salonów dealerskich Toyoty – Toyota Okęcie: „Chcemy stać się preferowanym salonem dealerskim, fachowcem i partnerem dla naszych klientów i współpracujących firm, działając wspólnie dla sukcesu i bycia najlepszymi w Polsce”.

 Złote Spinacze  - najważniejszy polski konkurs w branży public relations, w którym corocznie nagradzane są najlepsze kampania i projekty z zakresu komunikacji i promocji. Konkurs od 2003 roku organizuje polski Związek Firm Public Relations. Więcej na stronie konkursu tutaj.

 Zwrot z inwestycji  - patrz hasło: ROI.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz